Capitolul 38

              Se vedeau două fete tinere în două fustiţe scurte, roşii. Una dintre ele se mişcă spre şosea iar Don Stephano  crezu că au de gând să facă autostopul. Încetini dintr-o formă pasageră de curiozitate.

            – Ia uită-le, zise pe neaşteptate Nausicaa.

            – Pe cine? întrebă Don Stephano neînţelegând la cine se referea şi privind în aceaş timp spre stânga şoselei. 

            – Pe fete, spuse ea.

            – Care fete? întrebă el.

            – Fetele de la pod.

            În primul moment nu îşi dădu seama despre ce fel de fete era vorba.

            – Le cunoşti? întrebă el mirat

            Apoi brusc îşi aminti de ceea ce spusese Halea de Lunfarda despre pod şi despre ceea ce se face la pod. Îl cuprinse ruşinea. Privi scurt către ea să îi vadă faţa. Se gândi că ar fi putut să înţeleagă ce gândea despre fetele acelea. Şi despre ce făceau ele. Dar ea avea aceeaşi privire, egală, din care nu răzbătea nici o emoţie. Îşi ţinea picioarele lipite unul de altul, dezgolite până sus şi privea netulburată prin parbriz către cele două tinere care acum ajunseseră foarte apoape. Seninătatea ei, poziţia ei în maşină, fetele de afară şi o căldură între picioarele lui Don Stephano. O căldură şi un început de mişcare între picioarele lui.  

            Încetini şi mai mult. Una dintre fete ajunsese la marginea şoselei şi acum începuse să ridice mâna dreaptă. O vedea bine. Avea părul negru şi lung iar picioarele îi erau puternice şi bine proporţionate, de atletă. Maşina ajunse în dreptul ei. Fata se lăsă puţin în jos ca să poată fi văzuă prin parbrizul lateral. Şi făcu un gest neaşteptat care îl tulbură: deschise larg gura spre el iar cu mâna pe care o avea ridicată arătă către interiorul gurii. Se vedea ca într-o fereastră. Avea gura larg deschisă şi cu degetul mâinii drepte arăta  adânc în interiorul gurii, spre gât. Din trecerea încetinită a maşinii Don Stephan o văzu pe tânăra care îl privea drept în ochi solicitând din partea lui să îi bage ceva în gură. Să îi bage ceva în gât. Îi vedea omuşorul din gât, palpitând. Îi vedea şirurile de dinţi ducându-se către fundul roz al gurii şi o carie la un molar. În spatele incisivilor de jos strălucea adunată puţină salivă. Fata aceea îi cerea lui să îi introducă o parte a trupului său acolo, în gura aceea cu care tocmai mestecase nişte biscuiţi. Era atât de neaşteptat, de vulgar şi de aiuritor ce făcea acolo tânăra încât îl cuprinse o frică stranie.

Dă mai departe...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Codul introdus nu corespunde. Încearcă din nou.